sleblog

2005-01-11

Ehangu Vocab

Filed under: Uncategorized — slebog @ 17:41

Mae cwpl o bobl wedi bod yn holi a fyddai modd defnyddio Vocab ar flogiau Cymraeg (mae Vocab yn declyn i rhoi cymorth ar iaith — neu unrhywbeth dweud y gwir — sy ar safle BBC Cymru’r Byd).

Yr ateb ydi: bydd, mi fydd yn bosib, ond ddim cweit eto. Mae na ‘chydig o broblemau technegol (dyw’r peiriant lle mae Vocab yn byw ddim yn gallu gweld gweddill y Rhyngrwyd ar y funud — dim ond safle’r BBC) a phroblemau golygyddol/cyfreithiol (mae Vocab yn creu URLau fel http://www.bbc.co.uk/cgi-perl/vocab/show.pl/cy-en/www.lluniau-poeth-xxx.com/ i arddangos safle — a fydd pobl yn sylweddoli nad y BBC sy’n gyfrifol am www.lluniau-poeth-xxx.com, er mai bbc.co.uk sydd ar ddechrau’r URL?)

Erbyn y gwanwyn bydd rhywbeth gyda ni, gobeithio.

Yn y cyfamser, plîs postia yn y sylwadau os oes syniadau gen ti ar sut i wella Vocab… y rhyngwyneb, y geirfa, unrhywbeth…

2005-01-08

WordPress Cymraeg

Filed under: Uncategorized — slebog @ 14:43

Ar ôl chwarae efo sawl pecyn blogs, dwi di dewis WordPress ar gyfer y blog yma. Mae’n hawdd iawn i’w osod, yn rhydd ac am ddim, ac mae’n hawdd i’w addasu at eich dibenion eich hun. A dyw e ddim hanner mor blydi lletchwith â MovableType.

Rwy wedi cyfieithu’r holl becyn, felly mae’n hawdd iawn i flogio’n Gymraeg (mae’r rhyngwyneb ar gyfer yr awduron yn Gymraeg i gyd hefyd).

Cer i nôl ffeiliau WordPress, a dilyna’r cyfarwyddiadau arsefydlu syml iawn. Bydd angen PHP a MySQL ar dy weinydd.

Yna rho’r ffeil iaith Gymraeg yn /wp-includes/languages/cy.mo (gan greu’r ffolder languages os oes angen).

Agor y ffeil /wp-config.php nes di greu wrth osod WordPress, a newidia’r llinell define ('WPLANG', ''); i define ('WPLANG', 'cy');

A dyna ni! Os wyt ti eisiau addasu’r Gymraeg, bydd angen y ffeil .po arnat ti hefyd (a defnyddio gettext neu poEdit i greu ffeil .mo newydd).

Gad fi wybod os weli di unrhyw gamgymeriadau iaith!

Teigr Cymraeg

Filed under: Uncategorized — slebog @ 9:52

Mae fersiwn nesa OS X (Tiger) yn dod allan rhywbryd yn hanner cyntaf 2005, a gobeithio bydd fersiwn Cymraeg llawn ohono ar gael yr un pryd (neu’n fuan wedyn).

Y sefyllfa ar hyn o bryd… wedi ymuno â rhaglen datblygwyr Apple, sy’n golygu bod mynediad ganddo ni at y fersiynau preifat cynnar o’r meddalwedd. Rwy wedi gosod yr holl waith wnaethpwyd ar gyfieithu Panther ar hwnnw, felly mae tipyn o’r gwaith wedi ei wneud yn barod - tua 80% o bob pecyn.

Argraffiadau cyntaf: mae’r holl chwilod rwy wedi adrodd wrth Apple wedi cael eu lladd, sy’n wych. Yn arbennig, nawr mae modd defnyddio dewisiadau’r system i newid iaith i Gymraeg (yn hytrach na theclyn bach arbennig). Dyw rhaglenni Carbon (fel BBEdit a Firefox) ddim yn cael trafferth efo dangos ac chodyddu testun rhagor, chwaith. Yn anffodus, mae chwilen Cymraeg newydd — does dim rheolau torri geiriau ar gyfer y Gymraeg, felly mae negeseuon mewn deialogau yn torri yng nghanol geiriau. Wps. Mae’n effeithio rhai ieithoedd eraill, felly gobeithio na fydd yn bresennol yn y fersiwn gorffenedig.

O ran y cyfieithu, mae lot o nodweddion newydd yn Teigr sydd angen gwaith, fel Spotlight. Mae nifer o raglenni wedi cael llwyth o negeseuon gwall ychwanegol, cliriach, hefyd.

Rhywun efo syniad am enw Cymraeg da ar gyfer Spotlight (y decholeg chwilio)?

2005-01-07

‘n glws ‘n’ ‘n Ddrwg

Filed under: Uncategorized — slebog @ 17:35

Rhaid bod e’n eitha anodd i ganolbwyntio ar waith cyfieithu mewn siop llawn dildos, yn ôl yr arwydd ar flaen siop rhyw newydd Bangor.

Arwydd siop rhyw

2005-01-05

S’mai

Filed under: Uncategorized — slebog @ 14:35

Helo. Croeso i Sleblog. Dim byd cyffrous yma ar y funud, ond falle fydd na rhywbryd.

Rhyw fath o lyfr nodiadau i fi fy hun fydd hwn, mewn gwirionedd, i gadw trefn ar sdwff diddorol a defnyddiol. Falle fyddan nhw’n ddiddorol neu’n ddefnyddiol i chi hefyd.

Yn bennaf, byddai’n postio diweddariadau yma am brosiectau dwi’n gweithio arnyn nhw, fel Afal Ap, y prosiect i Gymreigio’r Mac.

Powered by WordPress