sleblog

2005-01-08

Teigr Cymraeg

Filed under: Uncategorized — slebog @ 9:52

Mae fersiwn nesa OS X (Tiger) yn dod allan rhywbryd yn hanner cyntaf 2005, a gobeithio bydd fersiwn Cymraeg llawn ohono ar gael yr un pryd (neu’n fuan wedyn).

Y sefyllfa ar hyn o bryd… wedi ymuno â rhaglen datblygwyr Apple, sy’n golygu bod mynediad ganddo ni at y fersiynau preifat cynnar o’r meddalwedd. Rwy wedi gosod yr holl waith wnaethpwyd ar gyfieithu Panther ar hwnnw, felly mae tipyn o’r gwaith wedi ei wneud yn barod - tua 80% o bob pecyn.

Argraffiadau cyntaf: mae’r holl chwilod rwy wedi adrodd wrth Apple wedi cael eu lladd, sy’n wych. Yn arbennig, nawr mae modd defnyddio dewisiadau’r system i newid iaith i Gymraeg (yn hytrach na theclyn bach arbennig). Dyw rhaglenni Carbon (fel BBEdit a Firefox) ddim yn cael trafferth efo dangos ac chodyddu testun rhagor, chwaith. Yn anffodus, mae chwilen Cymraeg newydd — does dim rheolau torri geiriau ar gyfer y Gymraeg, felly mae negeseuon mewn deialogau yn torri yng nghanol geiriau. Wps. Mae’n effeithio rhai ieithoedd eraill, felly gobeithio na fydd yn bresennol yn y fersiwn gorffenedig.

O ran y cyfieithu, mae lot o nodweddion newydd yn Teigr sydd angen gwaith, fel Spotlight. Mae nifer o raglenni wedi cael llwyth o negeseuon gwall ychwanegol, cliriach, hefyd.

Rhywun efo syniad am enw Cymraeg da ar gyfer Spotlight (y decholeg chwilio)?

One Response to “ Teigr Cymraeg ”

  1. Meddai Dafydd Tomos:

    Spotlight - yn lle y cyfieithiad arferol ‘llifolau’, beth am rywbeth fel ‘Goleuad’?

Leave a Reply

Powered by WordPress