sleblog

2005-01-08

WordPress Cymraeg

Filed under: Uncategorized — slebog @ 14:43

Ar ôl chwarae efo sawl pecyn blogs, dwi di dewis WordPress ar gyfer y blog yma. Mae’n hawdd iawn i’w osod, yn rhydd ac am ddim, ac mae’n hawdd i’w addasu at eich dibenion eich hun. A dyw e ddim hanner mor blydi lletchwith â MovableType.

Rwy wedi cyfieithu’r holl becyn, felly mae’n hawdd iawn i flogio’n Gymraeg (mae’r rhyngwyneb ar gyfer yr awduron yn Gymraeg i gyd hefyd).

Cer i nôl ffeiliau WordPress, a dilyna’r cyfarwyddiadau arsefydlu syml iawn. Bydd angen PHP a MySQL ar dy weinydd.

Yna rho’r ffeil iaith Gymraeg yn /wp-includes/languages/cy.mo (gan greu’r ffolder languages os oes angen).

Agor y ffeil /wp-config.php nes di greu wrth osod WordPress, a newidia’r llinell define ('WPLANG', ''); i define ('WPLANG', 'cy');

A dyna ni! Os wyt ti eisiau addasu’r Gymraeg, bydd angen y ffeil .po arnat ti hefyd (a defnyddio gettext neu poEdit i greu ffeil .mo newydd).

Gad fi wybod os weli di unrhyw gamgymeriadau iaith!

15 Responses to “ WordPress Cymraeg ”

 1. Meddai Nic Dafis:

  Nawr dw i’n gweld hyn, ar ôl i mi bostio yn sylwadau y cofnod arall. Ti wedi neud y gwaith i gyd! Amser i mi feddwl o ddifri am symud morfablog ‘te. Dw i wedi cael llond bol o MT. Mae’n mynd yn fwyfwy araf wrth i’r archif dyfu, ac mae’n hen bryd i mi gael springclean go iawn ar y hen flog ta beth.

  Sut mae sefyllfa sbamio sylwadau, neu ydy hi’n rhy gynnar i ddweud?

 2. Meddai Slebog:

  Mae modd rheoli sbam ar sail nifer y dolenni yn y neges, neu blaclist o eiriau drwg, ond mae sawl ategyn o gwmpas y lle i gael reolaeth uwch. Ond heb gael unrhyw drafferth hyd yma!

  Gyda llaw, yn rhan o’r pecyn mae na declyn i fewnforio cofnodion o flog MovableType, felly dylai fod yn weddol hawdd i newid.

 3. Meddai Morfablog:

  Sleblogiwr o fri
  Blog newydd i’r ‘fro: sleblog. Gan mod i ddim yn siwr pa enw mae blogiwr yma yn defnyddio ar ei…

 4. Meddai Nic Dafis:

  Trackback yn gweithio yn iawn ‘te ;-)

 5. Meddai Nic Dafis:

  Gwenogluniau! Wyt ti’n ein sbwylio ni!

 6. Meddai Tales of the Unconvential Student » Waw :):

  […] Waw :) Ffeiliwyd o dan: Tech Cymraeg — bryn_s @ 6:05 pm

  Gwych Mae Seblog.net wedi cyfieithu Wordpress i’r Cymraeg! Whee. (Seblog.net has translated Wo […]

 7. Meddai Bryn_S:

  Mae’n ddrwg gen i am yr trackback dwethaf, wedi cyffroi’n ormod mae’n amlwg. :)

  Diolch am gwneud y gwaith cyfieithu, rwyf wedi ei osod ar fy mlog i nawr. Wyt ti wedi gyrru’r ffeil .MO i’r pobl daru ysgrifennu Wordpress?

  Diolch,

  Bryn

 8. Meddai Slebog:

  Rwy wedi postio dolen i’r .MO ar wici WordPress — dwi ddim yn gwybod os oes lle swyddogol i bostio nhw, dweud y gwir.

  Gyda llaw, falle sylwch chi ar eiriau Saesneg yn ymddangos yma ac acw (fel “Comment gan…” ar y ddalen hon) — problem yng nghôd WordPress yw hwnna, nid efo’r cyfieithiad. Mae’n drysu efo’r calendr hefyd gan bod y Saesneg yn defnyddio’r un llythyren dwywaith.

  Dwi wrthi’n cywiro hyn wrth i fi weld nhw. Pan fydda’i wedi gorffen, dwi’n gobeithio postio pecyn cyfan, yn cynnwys WordPress wedi cywiro, a’r ffeil Cymraeg, fel bod cychwyn blog Cymraeg yn hawdd.

 9. Meddai Rhodri Nwdls:

  Difyr iawn, dwi wedi bod yn meddwl symud o blogger ers sbelan ‘fyd - angan sbring clin. Ella fod gen i ddiddordeb defnyddio Word Press.

  Mae gan ffrind i mi le ar ei weinydd, PHP a MySQL…felly..ella ddoi nol atat ti am arweiniad ar sut i neud os di hynna’n iawn?

 10. Meddai Deiniol Ap James (Dan):

  Diolch i chi am Wordpress yn Gymraeg :)

 11. Meddai Morfablog » Chwarae gyda WordPress:

  […] diwedd, dw i wedi gosod WP ar y gweinydd, a chael pethau i weithio. Diolch yn fawr iawn i Iwan am ddarparu’r fersiwn Gymraeg:” mae’n brofiad newydd i fi gael dysgu […]

 12. Meddai Morfablog » Chwarae gyda WordPress:

  […] diwedd, dw i wedi gosod WP ar y gweinydd, a chael pethau i weithio. Diolch yn fawr iawn i Iwan am ddarparu’r fersiwn Gymraeg:” mae’n brofiad newydd i fi gael dysgu […]

 13. Meddai Nic Dafis:

  Un o’r pethau cyntaf i mi ddysgu yw sut i ddefnyddio’r blwch tic “PingNodi URIau yn y cofnod hwn”.

  Sori Iwan.

 14. Meddai Gwydion:

  Wedi bod yn chwarae gyda’r cod ers rhai dyddie - a damo, nawr y’f fi’n ffindo’r cyfieithiadau parod. :) Wnai bostio cyfeiriad safle pan fydd un gyda fi’n gweithio’n iawn…

 15. Meddai Gwydion:

  Wedi’i greu yn defnyddio’r ffeil .mo ac ychydig o waith cyfieithu oedd yn y cynllun ei hun. Rhywun chwant cystadlu? :)

Leave a Reply

Powered by WordPress