sleblog

2005-01-11

Ehangu Vocab

Filed under: Uncategorized — slebog @ 17:41

Mae cwpl o bobl wedi bod yn holi a fyddai modd defnyddio Vocab ar flogiau Cymraeg (mae Vocab yn declyn i rhoi cymorth ar iaith — neu unrhywbeth dweud y gwir — sy ar safle BBC Cymru’r Byd).

Yr ateb ydi: bydd, mi fydd yn bosib, ond ddim cweit eto. Mae na ‘chydig o broblemau technegol (dyw’r peiriant lle mae Vocab yn byw ddim yn gallu gweld gweddill y Rhyngrwyd ar y funud — dim ond safle’r BBC) a phroblemau golygyddol/cyfreithiol (mae Vocab yn creu URLau fel http://www.bbc.co.uk/cgi-perl/vocab/show.pl/cy-en/www.lluniau-poeth-xxx.com/ i arddangos safle — a fydd pobl yn sylweddoli nad y BBC sy’n gyfrifol am www.lluniau-poeth-xxx.com, er mai bbc.co.uk sydd ar ddechrau’r URL?)

Erbyn y gwanwyn bydd rhywbeth gyda ni, gobeithio.

Yn y cyfamser, plîs postia yn y sylwadau os oes syniadau gen ti ar sut i wella Vocab… y rhyngwyneb, y geirfa, unrhywbeth…

2 Responses to “ Ehangu Vocab ”

  1. Meddai Aled:

    Petai chi’n gallu dyfeisio vocab i defnyddio sustem fel sydd ar lot o blogiau - http://www.kryogenix.org/code/browser/nicetitle/ - byddech yn torri lawr ar y nifer o cod sy’n cael ei adio/parsio/etc sy’n gorfod digwydd, ac fydd felly yn arbed lot o pwer prosesu a “bandwidth”.

  2. Meddai Slebog:

    Diolch am hwnna Aled. Y broblem efo systemau fel Nicetitle yw bod rhaid i awdur y dudalen ddewis pa eiriau mae eisiau i gael efo tooltip (yn achos Nicetitle, dim ond pethau mewn tag sy’n gweithio). Pwrpas Vocab yw ychwanegu tooltip ar unrhyw air yn y dudalen — heb i’r awdur gorfod gwneud unrhywbeth. Fyddai gofyn i wefannau mawr newid pob tudalen trwy rhoi tag ychwanegol rownd pob gair ddim yn ymarferol iawn!

Leave a Reply

Powered by WordPress