sleblog

2005-02-28

WordPress 1.5 Cymraeg (bron…)

Filed under: Uncategorized — slebog @ 11:43

Mae WordPress 1.5 allan, ac mae’n edrych fel diweddariad gwerth chweil. Nodweddion newydd fel tudalennau (tu allan i strwythur y blog) a themâu (templadau mwy hyblyg).

Rwy wedi gorffen y cyfieithiad Cymraeg newydd, ond mae’r themâu newydd yn achosi problem. Mae un carfan o ddatblygwyr WordPress eisiau i’r themâu gynnwys yr iaith priodol yn y côd (symlach, ond rhaid cyfieithu pob thema i bob iaith) tra bod carfan arall eisiau rhyngwladoli’r prif themâu (fel bod modd defnyddio nhw gyda phob iaith yn syth — ond anoddach i greu themâu newydd). Dwi yn yr ail garfan, ond dwi’n meddwl bod ni’n colli ar hyn o bryd!

Os oes rhywun yn awyddus iawn i symud i WordPress 1.5, nai bostio’r ffeil .mo yma yn y man, gyda chyfarwyddiadau. Nes mlaen, bydd na becyn WordPress Cymraeg gyfan, gyda’r ffeiliau a themâu Cymraeg i gyd gyda’i gilydd.

2005-02-09

Vocabeiddio’r Rhithfro

Filed under: Uncategorized — slebog @ 21:26

Mae’r gwaith o gyflwyno Vocab i’r byd yn mynd rhagddo. Y broblem fwya yw’r amrywiaeth anhygoel o gôd ac arddulliau CSS sydd o gwmpas y lle, sydd wedi bod yn chwarae hafoc efo Vocab hyd yn hyn. Roeddwn i wedi cael MorfaBlog i weithio heddiw, a wedyn dyma fi’n gweld bod Nic yn bwriadau symud i WordPress beth bynnag. Rhaid dechrau eto nawr! ;-)

Os oes gennych chi wefan Cymraeg sy’n defnyddio unrhyw driciau CSS clyfar, neu unrhywbeth anghyffredin, wnewch chi bostio’r cyfeiriad yn y sylwadau yma? Gaf i ychwanegu nhw i’r rhestr profi wedyn.

Oherwydd rhesymau cyfreithiol, ac er mwyn nodi cyfraniad ein noddwyr, bydd rhaid ychwanegu bar i waelod pob dudalen sy’n mynd trwy Vocab. Bydd hyn siwr o fod yn defnyddio’r arddull CSS “fixed” — hynny yw, bydd yn weladwy ar ben y dudalen dim ots faint o sgrolio fyny neu lawr wnewch chi. Oes gan rhywun wrthwynebiad mawr i hyn?

Powered by WordPress