sleblog

2005-02-28

WordPress 1.5 Cymraeg (bron…)

Filed under: Uncategorized — slebog @ 11:43

Mae WordPress 1.5 allan, ac mae’n edrych fel diweddariad gwerth chweil. Nodweddion newydd fel tudalennau (tu allan i strwythur y blog) a themâu (templadau mwy hyblyg).

Rwy wedi gorffen y cyfieithiad Cymraeg newydd, ond mae’r themâu newydd yn achosi problem. Mae un carfan o ddatblygwyr WordPress eisiau i’r themâu gynnwys yr iaith priodol yn y côd (symlach, ond rhaid cyfieithu pob thema i bob iaith) tra bod carfan arall eisiau rhyngwladoli’r prif themâu (fel bod modd defnyddio nhw gyda phob iaith yn syth — ond anoddach i greu themâu newydd). Dwi yn yr ail garfan, ond dwi’n meddwl bod ni’n colli ar hyn o bryd!

Os oes rhywun yn awyddus iawn i symud i WordPress 1.5, nai bostio’r ffeil .mo yma yn y man, gyda chyfarwyddiadau. Nes mlaen, bydd na becyn WordPress Cymraeg gyfan, gyda’r ffeiliau a themâu Cymraeg i gyd gyda’i gilydd.

3 Responses to “ WordPress 1.5 Cymraeg (bron…) ”

 1. Meddai Dafydd Tomos:

  Wnes i ddigwydd daro golwg ar sleblog yn IE a mae rwbeth bach ffynci yn digwydd arno. Mae’r cynnwys o fewn y div ‘content’ yn cael ei wthio i un ochr os yw’r sgrin yn llai na 1024 picsel ar draws (oherwydd y lleoliad absolwt yn y CSS). A mae’n rili mesio lan ar y dudalen sylwadau gyda’r textarea yn gwthio’i ffordd draw.

  Sdim problem gyda’r arddull sy’n dod yn safonol gyda Wordpress.

 2. Meddai Nic Dafis:

  Does dim hast ’da fi symud i 1.5, ond dw i wedi addasu “Kubrick”, un o’r patrymluniau di-ofyn newydd, felly rho wybod os ti moyn y ffeiliau.

 3. Meddai Rhys Hynaws:

  Oeddech chi’n dweud sydd rhiad i mi aros? Dy’ch chi’n penwan?!? Brysiwch, os gwellwch yn dda. Dw i’n casâu’r enw’r meisiau yn y Saesneg.

  Bydded y rad gynnoch chi.

Leave a Reply

Powered by WordPress