sleblog

2005-03-04

Apple yn cefnogi’r Gymraeg?

Filed under: Uncategorized — slebog @ 11:13

Mae Tiger, y fersiwn nesa o Mac OS X, yn datblygu’n gyflym, ac mae’n edrych fel diweddariad gwerth chweil i bawb efo Mac.

Un peth diddorol iawn yn y fersiynau sydd ar gael i ddatblygwyr yw’r darpariaeth cynyddol ar gyfer y Gymraeg. Roedden ni eisoes wedi llwyddo i Gymreigio darnau helaeth o Panther, yr OS X presennol, ond dim ond gyda sawl hac a thric bach i dwyllo’r OS bod y Gymraeg yn iaith go iawn. Nes i ffeilio ambell i adroddiad ar hyn gydag Apple, ac mae’n edrych yn debyg bod nhw wedi datrys pob un ohonyn nhw — a mynd tu hwnt i hynny i gynnig locale cynhwysfawr i’r Gymraeg.

Allan o’r bocs, mae Tiger yn cynnig y Gymraeg fel iaith. Does dim cyfieithiadau i’r rhyngwyneb eto (ond ry’n ni’n gweithio ar rheina ein hunain) ond mae’r holl ddewisiadau locale wedi’u cyfieithu. Er enghraifft, o ddewis y Gymraeg, bydd y panel dewisiadau Rhyngwladol yn newid yn otomatig i ardal “Prydain Fawr” (ie, “Prydain Fawr” yn Gymraeg, nid “United Kingdom”). Bydd dyddiadau a phethau felly yn ymddangos yn Gymraeg (e.e. yn rhestrau ffeiliau y Finder) yn syth. Ac mae rhaglenni Carbon yn adnabod y Gymraeg hefyd (problem mawr efo Panther) — felly bydd modd cael iTunes yn Gymraeg o’r diwedd!

Mi wnes i yrru cais swyddogol i Apple i gael caniatâd i ddarparu ffeiliau Cymraeg. Ches i fyth ateb, ond mae’n amlwg bod rhywun yn talu sylw. Nid yn unig ydyn nhw wedi trwsio pob problem yn ymwneud â chefnogaeth i’r Gymraeg, mae nhw wedi gwneud gwaith sylweddol ychwanegol i’n helpu ni.

Tybed os oes na siaradwr Cymraeg cefnodol yn gweithio rhywle yn Apple? Mae na rhywun yna yn sicr yn gwybod beth enwau’r dyddiau a misoedd yn Gymraeg.

Diolch i Apple am wneud fy mywyd i’n haws, beth bynnag!

2005-03-03

Cronni’r Rhithfro

Filed under: Uncategorized — slebog @ 14:58

Gan bod Nic wedi gorfodi gymaint o bobl i gychwyn blogs y chwyldro blogio Cymraeg yn parhau, mae’n anodd cadw trac arnyn nhw i gyd. Ocei, gallen i ddefnyddio teclyn RSS, ond dwi’n gweithio ar nifer o gyfrifiaduron, ac mae’n hasl setio hwnna i fyny ar bob un. Felly beth am gasglydd newyddion RSS ar y we? Gwych. Dyma’r cynnig cyntaf. Mae braidd yn amrwd — angen tacluso’r HTML o’r ffrydiau, a chreu rhyw fath o ddyluniad — ond mae’n gweithio’n weddol. Beth ych chi’n feddwl? Postiwch sylwadau isod, neu cyfeiriadau blogiau newydd i’w hychwanegu.

Dwi am weithio ar dacluso a gwella’r teclyn yn araf bach — rhan o’r rheswm dros wneud y peth yn y lle cyntaf yw bod hi’n hen bryd i fi ddysgu iaith gyfrifiadurol newydd (un newydd pob dwy flynedd yw’r nod, medde nhw) ac roedd prosiect casglydd RSS yn bodoli’n barod yn Python, sy’n edrych yn iaith ddiddorol iawn.

Powered by WordPress