sleblog

2005-03-03

Cronni’r Rhithfro

Filed under: Uncategorized — slebog @ 14:58

Gan bod Nic wedi gorfodi gymaint o bobl i gychwyn blogs y chwyldro blogio Cymraeg yn parhau, mae’n anodd cadw trac arnyn nhw i gyd. Ocei, gallen i ddefnyddio teclyn RSS, ond dwi’n gweithio ar nifer o gyfrifiaduron, ac mae’n hasl setio hwnna i fyny ar bob un. Felly beth am gasglydd newyddion RSS ar y we? Gwych. Dyma’r cynnig cyntaf. Mae braidd yn amrwd — angen tacluso’r HTML o’r ffrydiau, a chreu rhyw fath o ddyluniad — ond mae’n gweithio’n weddol. Beth ych chi’n feddwl? Postiwch sylwadau isod, neu cyfeiriadau blogiau newydd i’w hychwanegu.

Dwi am weithio ar dacluso a gwella’r teclyn yn araf bach — rhan o’r rheswm dros wneud y peth yn y lle cyntaf yw bod hi’n hen bryd i fi ddysgu iaith gyfrifiadurol newydd (un newydd pob dwy flynedd yw’r nod, medde nhw) ac roedd prosiect casglydd RSS yn bodoli’n barod yn Python, sy’n edrych yn iaith ddiddorol iawn.

7 Responses to “ Cronni’r Rhithfro ”

 1. Meddai aled:

  dwi di bod yn gweithio ar rhywbeth tebyg ar gyfer rhithfro.com, ond eu wneud fel ei fod yn ypdetio mond unwaith y diwrnod, er mwyn peidio rhoi mwy o faich ar y server a rhoi gwasanaeth gwell - nes i drial fy fersiwn i gyda tua 150 blog (yn edrych am ypdet bob tro, fel dy un di, os ydw in gywir) a odd e di cymeryd tua munud i llwytho’r tudalen. O wel - gewn i weld os allai neud e, a wedyn y bwriad yw i greu rhyw fath o ‘hub’ i’r rhithfro - i bobl ddechrau blog ac i bobl saesneg gael gwybodaeth am y rhwydwaith o flogiau. (dyna’r gobaith ta beth)

 2. Meddai Rhys Wynne:

  Mae’n edrych yn dda, gaiff fy mlog ei ychwanegu?
  Gwenu Dan Fysiau: http://www.gwenudanfysiau.blogspot.com

  a dyma rai eraill:

  Dysgu: http://morfablog.com/dysgu/

  Castell Tywod: http://castell-tywod.blogspot.com/

  The Ramblings of a Mad Dilettante: http://www.livejournal.com/users/jcortese/

  Geiriau: http://geiriau.blogspot.com/

  Clecs Cilgwrli: http://cleciaucilgwri.blogspot.com/

  Gwawr Niwclear: http://www.nuclear-dawn.com/

  Hefyd mae macsen wedi llunio rhestr manwl sy’n cynnwys rhai eraill hefyd:
  http://www.maes-e.com/viewtopic.php?t=10551&postdays=0&postorder=asc&start=0

 3. Meddai Slebog:

  Gwych, aled, great minds ayyb, mae’n amlwg! Dwi’n cytuno bod e’n anymarferol (ac annheg ar weinyddion y blogwyr) i ddiweddaru “yn fyw” wrth agor y dudalen. Beth rwy’n gwneud yw rhedeg sgript o cron pob awr sy’n chwilio am eitemau newydd yn y ffrydiau, ac yna adeiladu ffeil html statig yn y ffolder cywir ar y gweinydd. Does dim byd deinamig yn rhedeg wrth lwytho’r dudalen. Be wyt ti wedi bod yn defnyddio ar gyfer rhithfro.com?

 4. Meddai aled:

  dwi’n defnyddio JScript, a beth on i’n trial neud odd ei ddiweddaru unwaith y dydd pan mae rhywyn yn ymweld a’r safwe. (JScript ar ASP, mae’n debyg i JavaScript nadi fe, a Java, a mae rhedeg java ar gweinydd yn gostus ty hwnt)

 5. Meddai BoB:

  Newydd sylwi ar hyn - bfiliant! Oes modd ychwanegu fy mlog arall Y Rheng Flaen at y rhestr?
  Diolch yn dalpe.

 6. Meddai Rhys:

  :( Oi oi oi, sut mae Geraint wedi cael ei flog wedi ei gynnwys a dyw un fi (a’r dolenni eraill dwi di gynnig) yn cael ei/eu gynnwys ar y rhstr. (pwdu)

 7. Meddai aran:

  Dylen ni fod yn siarad yn fwy aml oddi fewn i’r Grwp Llywio!

  Dw i wedi bod yn chwarae o gwmpas heddiw a ddoe gydag http://www.blogiadur.com - mae’n ymddangos bod rhai syniadau jesd yn cyrraedd pwynt lle maen nhw’n cael eu geni ym mhob man! (ym, neu, er, rhai misoedd ar wahan i’w gilydd…;-))

  Ga i roi ffrwd Slebog i mewn i’r Blogiadur?

Leave a Reply

Powered by WordPress