sleblog

Mae'r ffeiliau isod yn hen, a fyddan nhw ddim yn gweithio'n iawn (os o gwbl) ar fersiynau cyfredol o WordPress.

Mae'r ffeiliau Cymraeg diweddaraf ar gyfer WordPress ar gael bob amser yn fan hyn.

The files listed below are old and won't work properly (if at all) in current versions of WordPress.

The latest Welsh-language files for WordPress are always available here.

2005-09-24

WordPress

Filed under: Uncategorized — slebog @ 11:26

Mae WordPress yn blatfform cyhoeddi personol gyda phwyslais ar ymddangosiad, safonau gwe, a defnyddioldeb. Mae hefyd ar gael am ddim, yn rydd, ac yn Gymraeg.

Os wyt ti eisiau blogio yn Gymraeg, heb drafferth, dyma’r pecyn i ti.

Dyma ychydig o sgrîn-luniau (Saesneg).


Anghenion

Dyma beth sydd angen i arsefydlu WordPress:

 • Gweinydd gwe gyda PHP a MySQL
 • Mynediad i’r gweinydd trwy gragen neu FTP
 • Golygydd testun
 • Cleient FTP i gopïo’r ffeiliau i’r gweinydd
 • Porydd gwe o dy ddewis di

Arsefydlu

Dyma fersiwn cyflym o’r cyfarwyddiadau. Am ragor o fanylion, edrcyha ar y cyfarwyddiadau Saesneg.

 1. Lawrlwytha’r pecyn WordPress (wordpress-cy-1.5.2.zip neu wordpress-cy-1.5.2.tar.gz), a’i dad-sipio.
 2. Creu cronfa-ddata ar gyfer WordPress ar dy weinydd, gyda defnyddiwr MySQL sydd â’r holl hawliau darllen ac addasu ar ei chyfer.
 3. Newid enw’r ffeil wp-config-sample.php i wp-config.php.
 4. Agor y ffeil wp-config.php yn dy olygydd testun a rho fanylion dy gronfa-ddata i fewn.
 5. Rho’r ffeiliau WordPress ar dy weinydd. Gelli di newid enw’r ffolder i beth bynnag wyt ti eisiau (e.e. “blog” os wyt ti eisiau cyfeiriad tebyg i http://enghraifft.com/blog/) neu copio’r holl ffeiliau o’r ffolder i wraidd dy weinydd.
 6. Rheda’r sgript arsefydlu trwy fynd at wp-admin/install.php yn dy borydd gwe.
  • Os wnest ti rhoi’r ffeiliau WordPress yng ngwraidd dy safle, cer at: http://enghraifft.com/wp-admin/install.php
  • Os wnest ti rhoi’r ffeiliau WordPress mewn is-ffolder o’r enw blog, er enghraifft, cer at: http://example.com/blog/wp-admin/install.php
 7. Dyna ni! Dylai WordPress fod yn weithredol ar dy safle nawr.

Ategyn HunanGywiro

Mae’r pecyn Cymraeg yn cynnwys ategyn arbennig i reoli sut mae testun yn cael ei fformatio. Bydd hyn o help gyda nifer o eiriau Cymraeg sy’n dechrau gyda chollnod, fel ’sdim. Heb yr ategyn yma, bydd y collnod ar ddechrau’r gair yn troi’r ffordd anghywir. I ddefnyddio’r ategyn HunanGywiro, cer at y safle gweinyddu i dy flog ar ôl arsefydlu, a:

 1. Clicia ar y botwm Ategynnau
 2. Clicia ar y botwm Galluogi wrth ochr yr ategyn AutoCorrect
 3. Clicia ar Dewisiadau ac yna HuanGywiro i newid dewisiadau’r ategyn, ac ychwanegu geiriau newydd.

Diweddaru WordPress

Os wyt ti eisioes yn defnyddio fersiwn blaenorol o WordPress, mae cyfarwyddiadau ychwanegol i gael (Saesneg).
Os wyt ti’n defnyddio WordPress yn barod, ac eisiau ychwanegu’r rhyngwyneb Cymraeg, mae’r ffeiliau .mo a .po ar gael ar gael fan hyn.


Cymorth

Mae llawer o erthyglau sy’n esbonio holl agweddau defnyddio a datblygu WordPress ar Codex WordPress. Mae na fforwm gymorth WordPress hefyd.
Gelli di gysylltu â fi trwy’r blog hwn os oes unrhyw gwestiynau neu sylwadau am y pecyn Cymraeg neu’r cyfieithiadau.


Leave a Reply

Powered by WordPress